داوطلبان شرکت در کارگاه های آموزشی در شهر مقدس قم می توانند با وارد کردن مشخصات خود از طریق منوی( ثبت تلفن همراه) جهت ثبت نام اقدام کنند.همچنین داوطلبان و مراکز شهرستانی می‌توانند از طریق منوی درخواست آموزش در صفحه اصلی پایگاه تقاضای خود را ثبت کنند.

شماره گذاری صفحه از صفحه دوم در نرم‌افزار Word

برای صفحه گذاری يك فايل Word  چه كار باید کرد تا در اين فايل صفحه اول شماره نخورد و از صفحه دوم شمارهگذاري از شماره 1 به بعد اعمال شود؟


در آفيس 2003 در صفحهاي كه ميخواهيد شمارهگذاري از آن صفحه آغاز شود، كليك كنيد. سپس روي منوي Insert كليك كنيد و سپس از منوي Break، گزينه Page Break در Insert Break را انتخاب كنيد و بعد Ok كنيد. بعد به منوي View رفته و بخش Header and Footer را انتخاب كنيد. سپس روي Link to previous در Header and Footer كليك كنيد. اين كار باعث ميشود كه شمارهگذاري شما از همين صفحه آغاز شود. سپس ميتوانيد صفحات خود را شمارهگذاري كنيد و در بخش Format در جعبه Start At عدد 1 را وارد كنيد.
در آفيس 2007 و 2010 روي صفحهاي كه ميخواهيد شمارهگذاري از آن آغاز شود، كليك كنيد. سپس در بخش Page Layout روي Break كليك كنيد. آن گاه روي Next Page در زير بخش Section Breaks كليك كنيد. بعد به بخش Insert رفته و بخش Header يا Footer را انتخاب كنيد و سپس گزينه Edit Header يا Edit Footer را بزنيد. در تب سبز رنگ Design برويد و روي Link To Previous كليك كنيد. اینک به بخش Page Number در منوي Header and Footer در تب Design رفته، سپس گزينه Format Page Number را انتخاب كنيد و مقدار Start At را برابر 1 قرار دهيد.

منبع

فصلنامه ره‌آورد نور، شماره 35، صفحه 75
 

اضافه‌ كردن نظر

کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی