داوطلبان شرکت در کارگاه های آموزشی در شهر مقدس قم می توانند با وارد کردن مشخصات خود از طریق منوی( ثبت تلفن همراه) جهت ثبت نام اقدام کنند.همچنین داوطلبان و مراکز شهرستانی می‌توانند از طریق منوی درخواست آموزش در صفحه اصلی پایگاه تقاضای خود را ثبت کنند.
نظرسنجی
کدام قسمت از پایگاه آموزش برایتان جالب بود ؟